Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Σισίτιο του Δήμου Ήλιδας

24 Ιουλίου - 19:26 Τοπικά

Ο Δήμος  Ήλιδας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ήλιδας», είναι το εισόδημα (οικονομικό κριτήριο), ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι:

1.Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του δήμου μας.

2.Ομογενείς κάτοικοι του δήμου μας.

3.Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στο δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ.

2.Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το δήμο.

3.Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ στο όνομα του ωφελούμενου

4.Φωτοτυπία Ε1 (φορολογική δήλωση), Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος(σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονιών),Φωτοτυπία Ε9(ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)

5.Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχει ακίνητα.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7.Στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

9.Η υπηρεσία ή η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά όταν το κρίνει απαραίτητο.

Προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούμενων απαιτείται ή προσκόμιση όλων των ανωτέρων δικαιολογητικών.

Κατά την αξιολόγηση προηγούνται όσοι δεν λαμβάνουν ΤΕΒΑ έναντι των υπολοίπων και αποκλείονται όσοι διαμένουν μόνιμα σε δομές φιλοξενίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται από Δευτέρα 01-08-22 έως Τετάρτη 31-08-22 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ήλιδας (Αχιλλέα Μπουντουβή 21Α) καθημερινά από τις 9:00-14:00.

 

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

Περισσότερα Νέα