Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση του Προσήνεμου Μώλου στο λιμάνι της Κυλλήνης

24 Ιουλίου - 16:32 Τοπικά

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει και η επέκταση του Προσήνεμου Μώλου στο λιμάνι της Κυλλήνης, καθώς την Τρίτη 26 Μαΐου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνυπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για υποέργο που εντάσσεται στο έργο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000 ευρώ και αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130μ περίπου, με σκοπό την προστασία του λιμένα από τους Βόρειους και Βορειοανατολικούς άνεμους. Η κατασκευή θα γίνει με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, περιλαμβάνοντας υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50 μέτρων.

Το έργο είναι αναγκαίο για την προστασία και λειτουργικότητα του Λιμένα της Κυλλήνης καθώς και την αποπεράτωση του δαπέδου κυκλοφορίας στον χερσαίο χώρο που δημιουργήθηκε μεταξύ του κρηπιδώματος κρουαζιεροπλοίων και του προσήνεμου μώλου, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία στο χώρο αυτό.

Με την ολοκλήρωση, παράλληλα, θα αξιοποιηθεί σημαντικά ο χώρος ελλιμενισμού πλοίων και θα δοθεί η δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλυτέρων επιβατικών και εμπορικών πλοίων, καθώς επίσης θα αυξηθεί η δυνατότητα φόρτωσης/εκφορτωσης και προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων και αγαθών.

Περισσότερα Νέα